Προσφορά δωρεάν πελματογράφημα για τους εργαζομένους

ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΛΜΑΤΟΓΡΑΦΗΜΑ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Μητροπέτροβα 7-9 | Τ: 27210 25523 | Μ: 6946924358 Κλείστε ένα ραντεβού για τον έλεγχο των ποδιών σας ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ

Περισσότερα